процес на прилагодување

приспособување-процес
1. Цртежи или примероци

Ние ги добиваме цртежите или примероците од клиентите.

2. Потврда за цртежи

Ние ќе ги нацртаме 3D цртежите според 2D цртежите или примероците на клиентите и ќе ги испратиме 3D цртежите до клиентите за потврда.

3. Цитат

Ќе цитираме откако ќе ја добиеме потврдата од клиентите или ќе цитираме директно според 3D цртежите на клиентите.

4. Изработка на калапи/шеми

Ние ќе направиме калапи или патенти откако ќе ги добиеме нарачките на мувлата од клиентите.

5. Изработка на примероци

Ќе направиме вистински примероци користејќи ги калапи и ќе ги испратиме до клиентите за потврда.

6. Масовно производство

Ние ќе ги произведуваме производите откако ќе ја добиеме потврдата и нарачките од клиентите.

7. Инспекција

Ние ќе ги прегледаме производите од нашите инспектори или ќе побараме од клиентите да ги прегледаат заедно со нас кога ќе завршиме.

8. Пратка

Ние ќе ја испратиме стоката до клиентите откако ќе го добиеме резултатот од инспекцијата во ред и потврдата на клиентите.